Artikler

Virksomhetsoverdragelse

No comments

eb37b60e2efd1c3e81584d04ee44408be273e7d611b2174591f2 640 handshake Virksomhetsoverdragelse

Under her svarer våre advokater på hva en virksomhetsoverdragelse er og hvilke arbeidsrettslige konsekvenser det får for ansatte at det skjer en slik overdragelse.

Hva regnes som en virksomhet?

Begrepet skal tolkes vidt. Alle bedrifter og foretak som omfattes av arbeidsmiljøloven vil være en virksomhet. Det er først når det ikke er virksomheten som helhet som overdras at det kan oppstå spørsmål om hvorvidt man står overfor en virksomhetsoverdragelse. For eksempel overdras bare IT- avdelingen. Avgjørende for om dette blir sett på som en virksomhetsoverdragelse er om det er en selvstendig enhet som overdras. Det er uten betydning hvor mange ansatte enheten som overdras har. Men aktiviteten innen enheten må være av et visst omfang og ha pågått i noe tid.

Hva regnes som en overdragelse?

Det vanligste vil være overføring ved kontrakt, men også overføring ved f. eks arv og gave vil normalt omfattes. Fusjon, fisjon og outsourcing er andre vanlige overdragelsesformer.

En forutsetning for at det skal være snak om en virksomhetsoverdragelse er at de ansatte som rammes får ny arbeidsgiver som følge av overdragelsen.

Identitetsspørsmålet

Spørsmålet som vanligvis skaper tvil om det er snakk om en virksomhetsoverdragelse er hvorvidt den bedrift eller enhet som overdras beholder sin identitet etter overdragelsen. Kort fortalt må driften videreføres på noenlunde samme måte. Hvis driften består i tjenesteyting vil det sentrale tolkningsmomentet være om det som muliggjør driften, er i behold. Overdras IT-avdelingen, må man se om avdelingen i den nye virksomheten vil bedrive de samme IT-relaterte oppgavene. Beveger man seg fra tjenesteyting til produksjon blir det sentrale om maskiner og utstyr innenfor den bedrift eller del av bedrift som overdras skal brukes videre på samme måte som før overdragelsen.

Arbeidsrettslige konsekvenser

Ny arbeidsgiver må videreføre lønns- og arbeidsvilkår samt frynsegode som firmabil, hjemmekontor mv slik de er på overdragelsestidspunktet. Det er imidlertid fullt mulig å avtale endringer med de ansatte som «følger med» ved overdragelsen vedrørende dette.

Pensjonsordningen kan tilsidesettes til fordel for den eksisterende, selv om vilkårene samlet satt skulle være dårligere i denne. Tariffavtale som gjelder for virksomheten som overdras kan man også slippe, forutsatt at det varsles om dette skriftlig innen 3 uker etter overdragelsestidspunktet.

Utestående lønn en ansatt tar med seg inn i det nye arbeidsforholdet hefter man solidarisk for sammen med tidligere arbeidsgiver. Alle slike forpliktelser anbefales det på det sterkeste at man får brakt på det rene før overdragelsen. Ta kontakt med oss for bistand til due diligence.

De ansatte kan reservere seg mot å bli med «på kjøpet». Dette er man pliktig til å varsle den enkelte ansatte om. Bruker man denne reservasjonsretten opphører i praksis arbeidsforholdet.

En sjelden gang er det også adgang til å velge å fastholde eksisterende arbeidsforhold og motsette seg at det overføres. Dette er ikke særlig praktisk.

Kenneth Strømme GundersenVirksomhetsoverdragelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *