Artikler

Tariffavtaler ved virksomhetsoverdragelse

No comments

Kan en tariffavtale som gjelder i bedrift A bli gjort gjeldende i bedrift B, ved virksomhetsoverdragelse (B kjøper A)?

Svaret er i utgangspunktet, ja. Det er sågar hovedregelen at tariffavtaler som løper og binder arbeidsgiver og ansatte følger med til den overtakende bedriften. Med andre ord kan en bedrift B, som tidligere har vært helt ubundet av tariffavtaler, bli det. Dette altså uten å ha fått sine interesser fremmet ved forhandlingene om denne avtalen. Dog er det mulig å eksplisitt ta forbehold om dette ved skriftlig erklæring overfor angjeldende fagforening om at man ikke ønsker å bli bundet av avtalen. Det gjelder en frist på 3 uker, som er preklusiv i den forstand at overtakende bedrift blir bundet av avtalen om den ikke overholdes.

Et annet vanlig scenario er at det eksisterer en tariffavtale som arbeidsgiver A og de ansatte er enige om å følge, uten at man formelt er bundet av avtalen. Blir denne avtalen gjeldende for B, om B kjøper opp A?

Svaret på dette blir nei, da kapitel 16 i aml, som gjelder virksomhetsoverdragelser, forutsetter binding.

Et krav om at en tariffavtale skal videreføres fra bedrift A kan også avvises under henvisning til at betingelser i eksisterende avtale som gjelder for B er bedre. Dog vil det i praksis være slik at man ved sammenligning av to tariffavtaler vil kunne finne vilkår som på noen områder er bedre i den ene avtalen, og noen som er bedre i den andre.

Den nye arbeidsgiveren er bundet av de lønns- og arbeidsvilkår som den gjaldt hos tidligere arbeidsgiver. Den nye arbeidsgiver har likevel rett til å reservere seg mot tariffavtalen.

 

Kenneth Strømme GundersenTariffavtaler ved virksomhetsoverdragelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *