Artikler

Suspensjon av ansatt

No comments

e830b0092ffc1c3e81584d04ee44408be273e7d611b2184891f1 640 remove Suspensjon av ansattDersom det er grunn til å anta at en ansatt har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed, er det adgang til å pålegge den ansatte til å fratre mens det gjøres undersøkelser. Dette er en praktisk regel, som med fordel kunne vært bruk mer etter vår vurdering. Her skal det redegjøres for regelverket omkring suspensjon av ansatt.

  • Hvilken mistanke må man ha mot en ansatt for at suspensjon kan benyttes?

Det må være konkret mistanke om at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for avskjed, typisk ved ordrenekt, brudd på arbeidsreglement, ved økonomiske misligheter, ulovlig fravær, dårlig oppførsel på jobb (mobbing, dårlig kundebehandling osv), markert dårlig arbeidsutførelse og illojalitet.

I tillegg må bedriftens behov tilsi en suspensjon. Det er når det er nødvendig å etterforske et forhold nærmere, sikre bevis og bevisforspillelse, at det vil være presserende med en suspensjon.

  • Hvor lenge kan man suspendere den ansatte?

Det må det gjøres en fortløpende vurdering av. Erkjenner man at det ikke vil være grunnlag for avskjed underveis i prosessen, skal suspensjonen opphøre. Det samme gjelder hvis virksomheten ikke lenger har behov for å suspendere, for eksempel fordi alle bevis er sikret.

Normalt er det bare adgang til å suspendere i 3 måneder samlet. Det kreves særlig grunnlag for å utvide suspensjonen utover dette.

  • Skal det betales lønn til den ansatte i suspensjonsperioden?

Ja, den ansatte har krav på å beholde samme lønn som før suspensjonen. Han skal også ha utbetalt tillegg som er avtalt i arbeidskontrakten. Tjener den suspenderte penger mens han er suspendert går disse ikke til fradrag i lønnen.

  • Hva skjer om det viser seg at det ikke var adgang til å suspendere den ansatte?

Den suspenderte kan ta saken til retten og kreve at suspensjonen kjenner ugyldig. Han eller hun fortsetter da i stillingen sin som før. Den suspenderte kan i søksmålet kreve erstatning for eventuelt lidt tap, samt oppreisningserstatning for tort og svie.

Kenneth Strømme GundersenSuspensjon av ansatt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *