Artikler

Si opp ansatt i prøvetid

No comments

si opp ansatt i provetid Si opp ansatt i prøvetidI prøvetiden har den ansatte et begrenset vern mot oppsigelser. Mens prøvetiden løper kan derfor bedriften på enklere måte enn etter prøvetiden «bli kvitt» en ansatt man ikke mener duger. Fritt frem er det imidlertid. Det er en del fallgruver som bedriftene dessverre av og til går i. Men fortvil ikke, her er hjelp å få. Her følger noen tips på veien ved oppsigelse av ansatt i prøvetid.

Dugelighet

For at den ansatte skal ha et begrenset vern mot oppsigelser må oppsigelsen begrunnes med de forhold som prøvetiden er ment å avdekke. Det er hvorvidt den ansatte tilpasser seg til arbeidet, hans eller hennes faglige dyktighet og ikke minst pålitelighet. Sier man opp noen med annen begrunnelse enn dette gjelder det vanlige stillingsvernet. Det er det mange bedrifter som har brent seg på

Opplæring

Det bedrifter vanligvis ryker på i slike saker er at de ikke har gitt nødvendig opplæring og veiledning. En ansatt som blir satt til seg selv med beskjed om å fungere fra første dag, har en god sak om han så blir sagt opp på grunn av manglende dugelighet. Sentralt her vil være hvilken erfaring den ansatte har fra tidligere, om vedkommende er kjent med de systemer som brukes osv.

Hva er avtalt om prøvetid?

En misoppfatning som eksisterer blant enkelte bedrifter er at ordningen med prøvetid følger direkte av loven. Det gjør den ikke. Hvis dette ikke er avtalt skriftlig i arbeidsavtalen, gjelder det ingen prøvetid. Avtale om prøvetid må videre inngås før oppstart på arbeidsforholdet.

Makslengden på prøvetiden

Prøvetiden kan ikke vare lenger enn 6 måneder. Lengden på prøvetiden må avtales jf. punkt 3. Har man ansatt en person midlertidig og så inngått en fast arbeidsavtale er det ikke adgang til å avtale ny prøvetid.

En problemstilling som av og til oppstår er om det kan avtales ny prøvetid dersom en ansatt tilbys en annen stilling. Svaret er i utgangspunktet nei, med mindre det er snakk om en vesentlig annen stilling. Prøvetiden vil da kunne avtales for denne stillingen, så fremt den ansatte om han ikke fungerer i denne stillingen får tilbake sin opprinnelige stilling. Stillingsvern som er oppnådd her, forsvinner altså ikke, selv om den ansatte har prøvd seg i en annen stilling.

Forlengelse av prøvetiden

Også her gjøres det en del feil. Er arbeidsgiver usikker etter 6 måneders prøving av en ansatt, forlenges for eksempel bare prøvetiden. Den ansatte har da ordinært vern mot oppsigelser. Det hender også at prøvetiden forlenges på grunn av fravær som ikke gir rett til forlenging. F. eks på grunn av reisefravær i forbindelse med sakshåndtering for bedriften eller kurs. Det er fravær på grunn av sykdom, ferie og permisjoner som gir rett til forlenging, og kun det.

Viktig: Skal det i det hele tatt være en adgang til å forlenge prøvetiden må den ansatte orienteres om dette ved ansettelsen.

Kenneth Strømme GundersenSi opp ansatt i prøvetid

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *