Artikler

Retten til å stå i stillingen

No comments

e835b30f28f5093ecd0b470de7444e90fe76e6d01ab9194396f7c8 640 position Retten til å stå i stillingen

Ved oppsigelse av en ansatt risikerer man at den ansatte krever å stå i stillingen. Hva innebærer dette? Få svar fra våre arbeidsrettseksperter under her.

Hvorfor har oppsagte arbeidere rett til likevel å fortsette i stillingen?

Det er for at det skal være kontinuitet i arbeidsforholdet mens en rettssak pågår slik at arbeideren lettere kan fortsette videre i stillingen om han vinner frem med at oppsigelsen er ugyldig. Trer man først ut av stillingen er det ofte betydelige utfordringer med gjeninntreden.

 Skal arbeidsforholdet fortsette på akkurat samme måte som før?

Den ansatte har i utgangspunktet rett til å fortsette sitt arbeid og dette arbeidet skal utføres som før på arbeidsplassen. Men dersom det ligger innenfor styringsretten til arbeidsgiver å gjøre endringer på arbeidsforholdet, kan den ansatte settes til andre oppgaver og i enkelte tilfeller på et nytt arbeidssted. Lønnen vil det bare helt unntaksvis i kraft av styringsretten kunne gjøres noe med.

Hva skjer om bedriften på tross av et krav om å stå i stillingen utestenger den ansatte?

Da må den ansatte gå rettens vei med en midlertidig forføyning hvor han får rettens avgjørelse på at han kan fortsette i stillingen.

Hvor lenge kan han stå i stillingen?

Han kan stå i stillingen til saken er avgjort. Fra stevning tas ut og til dom foreligger kan det være snakk om 7 måneder. Ankes saken videre til lagmannsretten blir det for snakk om 12 måneder til før det foreligger dom derfra. Det er nokså sjelden det ankes videre til Høyesterett, og i snitt slippes bare 11-12 % av sakene gjennom hos Høyesterett, men om saken ender i Høyesterett går det gjerne 6-7 måneder til før det foreligger dom derfra. Det kan altså i ytterste konsekvens være snakk om at den ansatte blir stående i stillingen i flere år.

Frister

Den ansatte må innen utløpet av oppsigelsestiden ta saken inn for retten med krav om å stå i stillingen eller varsle arbeidsgiveren om at han vil stå i stillingen. Begge frister må overholdes. Har den ansatte bare en måneds oppsigelsestid må han sende søksmålet til retten i løpet av disse 4 ukene. Har han 3 måneders oppsigelsestid må han stevne arbeidsgiver mens han fortsatt er i oppsigelsestid.

Fristene gjelder ikke dersom oppsigelsen ikke følger formkravene i arbeidsmiljøloven.

 

Kenneth Strømme GundersenRetten til å stå i stillingen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *