Artikler

Oppsigelse av ansatt som er sykemeldt

No comments

e835b90f2cf4043ecd0b470de7444e90fe76e6d01ab9194393f7c9 640 sick 224x300 Oppsigelse av ansatt som er sykemeldtEn praktisk problemstilling er hvorvidt det er adgang til å si opp noen som er sykemeldt. Adgangen vil være forskjellig alt ettersom sykdommen er begrunnelsen for oppsigelsen eller ikke. Er sykdommen begrunnelsen bør det etter vår vurdering gå minst et par år hvor den ansatte ikke er i full jobb før dette vurderes. Ellers kan det som det skal redegjøres for under her, være adgang til å si opp en ansatt som er sykemeldt. Det er for eksempel ikke unormalt at en ansatt i forbindelse med en nedbemanningsprosess blir sykemeldt. Dersom bedriften på grunn av sin økonomiske situasjon må nedbemanne og den aktuelle ansatte etter vanlige kriterier for utvelgelse i forbindelse med nedbemanning ligger an til å måtte gå, vil det vanligvis være adgang til å si opp den ansatte på tross av sykemeldingen.

Loven har forbud mot oppsigelse på grunn av sykdom

Merk at det er kun oppsigelser som gis fordi noen er syk som loven seter forbud mot. Hvorvidt sykdommen er årsaken er et bevisspørsmål. Det må være overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke har noe med sykefraværet å gjøre. Med andre ord en sterk bevisbyrde. Kan det være tvil om oppsigelsen i alle fall delvis kan ha sammenheng med oppsigelsen, bør man vurdere å avstå fra å gi oppsigelsen.

Helt eller delvis

Vernet gjelder både for den som er helt sykemeldt og for den som er delvis sykemeldt. Av og til justeres sykeværesprosenten opp og ned gjennom en periode og ender kanskje etter hvert opp som en 100 % sykemelding. Perioden hvor den ansatte er vernet mot oppsigelse gjelder da fra første dag hvor den ansatte ikke jobbet 100 %

«Forbudet» gjelder i en begrenset periode

Det er de første 12 månedene at en sykemeldt arbeidstaker har et ekstra vern mot oppsigelser. Dette betyr at etter denne perioden kan det gis oppsigelse på grunn av sykdom, uten at den ansatte har et særskilt vern. Det alminnelige oppsigelsesvernet gjelder imidlertid. Det må fortsatt være saklig å si opp den ansatte som følge av sykdommen. Man ligger i faresonen for usaklighet om man sier opp noen etter akkurat ett år på grunn av sykdom.

Hva om den ansatte er litt på jobb og litt sykemeldt i en lengre periode?

Forbudet mot oppsigelse av sykemeldt ansatt trer i kraft igjen dersom den ansatte er på jobb etter en sykemeldingsperiode og så blir syk igjen. Men med svært hyppige sykemeldinger på grunn av samme sykdom kan man vinne frem med at sykeperioden er sammenhengende.

Fraværet må dokumenteres.

Den ansatte er pliktige til uten ugrunnet opphold å varsle arbeidsgiver om fraværet og hva årsaken til fraværet er. Har den sykemeldte blitt hasteinnlagt i sykehus kan han eller hun vente med å gi beskjed til jobben til situasjonen tilsier det. Det er ellers en betingelse for at vernet mot oppsigelse skal gjelde at den ansatte overholder plikten til å si fra til arbeidsgiver om sykdommen. Bedriften kan kreve at dokumentasjon på sykdommen må komme fra en lege.

Kenneth Strømme GundersenOppsigelse av ansatt som er sykemeldt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *