Artikler

Formkrav ved oppsigelse

No comments

eb32b30c21fd1c3e81584d04ee44408be273e7d611b5114393f1 640 rules Formkrav ved oppsigelse

Hvorfor er det så viktig med formkravene til en oppsigelse?

Strenge formkrav bidrar til at bedriften tenker så godt om før det gis en oppsigelse. Man tvinges på en måte til å se situasjonen i øynene. Videre sikrer formkravene at helt essensiell informasjon for arbeidstaker så som hvem han skal rette en sak mot ved søksmål, frister for å anlegge søksmål og fortrinnsrett til nye stillinger tilflyter ham. At det er gitt en oppsigelse etter nærmere formkrav er også en fordel for domstolene som har noe å knytte sine vurderinger til.

Skriftlighetskrav

Det er nokså selvfølgelig at for at formkrav skal ha noen betydning så må oppsigelsen gis skriftlig. Er den ikke gitt skriftlig, som skjer av og til, vil oppsigelsen som hovedregel være ugyldig. Man ser da bort fra at den har funnet sted. Særlige omstendigheter må gjøre det åpenbart urimelig at en formuriktig oppsigelse ikke skal kjennes ugyldig av retten. Særlige omstendigheter kan f. eks være at den formuriktige oppsigelsen raskt ble erstattet med en formriktig. Hvis en arbeidstaker raskt tar kontakt med advokat og får sine rettigheter ivaretatt etter å ha fått en formuriktig oppsigelse, kan også dette tale for urimelighet. Det er også et krav om at den ansatte må gå til retten innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted.

Er ikke skriftlighetskravet overholdt gjelder det ingen frister for å gå til søksmål.

Hvordan gir man den ansatte oppsigelsen?

Loven sier at den skal overleveres personlig eller sendes rekommandert. I førstnevnte tilfelle er det viktig å huske kvittering for mottatt oppsigelse i førstnevnte tilfelle. Ved rekommandert sending har den ansatte rimelig tid på seg til å hente forsendelsen. En praktisk problemstilling er hva som blir resultatet om oppsigelsen f. eks sendes pr e-post. Da vil den likevel være gyldig, forutsatt at den er kommet frem. Og dette siste har bedriften bevisbyrden for.

Må det gis en begrunnelse for oppsigelsen?

Nei, det er ikke noe krav om dette. Men dersom den ansatte krever en begrunnelse skal man gi det. Gjør man det ikke kan dette få betydning for rettmessigheten av oppsigelsen og erstatningskravet. Det vil typisk være dersom en ansatt vurderer å bestride sakligheten av en oppsigelse at han ønsker dette nærmere begrunnet.

Selv uten begrunnelse er det dog ofte på det rene hva som er årsaken til at det gis en oppsigelse.

Kenneth Strømme GundersenFormkrav ved oppsigelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *