Renate Heggelund

Hvordan unngå unødvendig dyre nedbemanninger og sluttpakker

Når konjunkturene svinger og inntjeningen til virksomhetene reduseres får lederne på flere nivåer press på seg. På den ene siden forventer eierne resultater -og hvis resultatene uteblir skal tiltak iverksettes straks. På den andre siden har vi de ansatte som lukter lunta. Fra å dreie seg om fag dreier samtalene fort over på ansiennitet og