Artikler

Permittering av ansatte

Et alternativ til oppsigelse er å permittere ansatte. Her følge ren kort gjennomgang av reglene for permittering. Hva innebærer en permittering? En permittering innebærer at arbeidsforholdet midlertidig avvikles. Det vil si at bedriftens plikter, som å betale lønn, opphører. Det samme gjelder arbeidstakers plikter. Den ansatte slipper å jobbe. Forutsetningen med permittering er imidlertid at

Oppsigelse av ansatt som er sykemeldt

En praktisk problemstilling er hvorvidt det er adgang til å si opp noen som er sykemeldt. Adgangen vil være forskjellig alt ettersom sykdommen er begrunnelsen for oppsigelsen eller ikke. Er sykdommen begrunnelsen bør det etter vår vurdering gå minst et par år hvor den ansatte ikke er i full jobb før dette vurderes. Ellers kan

Si opp ansatt i prøvetid

I prøvetiden har den ansatte et begrenset vern mot oppsigelser. Mens prøvetiden løper kan derfor bedriften på enklere måte enn etter prøvetiden «bli kvitt» en ansatt man ikke mener duger. Fritt frem er det imidlertid. Det er en del fallgruver som bedriftene dessverre av og til går i. Men fortvil ikke, her er hjelp å

Si opp ansatt

Som bedriftseier er det stor sannsynlighet for at man på et eller annet tidspunkt blir nødt til å si opp en ansatt. Det er en det av «gamet», men likevel sjelden noen hyggelig oppgave. Som bedriftseier ser man selvfølgelig konsekvensene en oppsigelse vil ha for personen det gjelder. En annen faktor er risikoen for at