Artikler

Arbeidsorganisasjoner i Norge

No comments

Det er fire hovedsammenslutninger av fagforeninger på arbeidstakersiden. LO er den største sammenslutningen med 930 000 medlemmer. Inn under LO-paraplyen finner man fagforeninger som Fagforbundet som organiserer arbeidstakere både i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private virksomheter. Det er LO’s største forbund med 360 000 medlemmer. Et annet stort forbund er Fellesforbundet, som organiserer ansatte innen den private sektor, og har 142 000 medlemmer. Andre viktige forbund er Industri Energi, som har medlemmer innen eksportnæringen. Dette er frontfag, og tariffavtaler som Industri Energi fremforhandler er blant de veiledende for øvrige tariffoppgjør. Ellers kan nevnes Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Flygerforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Tjenestemannslag og Norske Idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO).

Den nest største sammenslutningen er Unio. Inn under denne hovedorganisasjonen finner man Utdanningsforbundet, Norsk sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets fellesforbund og Akademikerforbundet. Unio har 368 000 medlemmer. YS har 222 000 medlemmer.

Den fjerde sammenslutningen er Akademikerne. Den norske legeforening, Econa (het før siviløkonomene), Norges juristforbund, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne og TEKNA. Totalt har sammenslutningen 203 000 medlemmer.

Tredje største sammenslutning er Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Store foreninger i YS er AVYO som organiserer ansatte i helse og velferds-sektoren, Befalets fellesorganisasjon, Finansforbundet, Negotia, parat og SAFE.

På arbeidsgiversiden er NHO den største sammenslutningen med 22 000 medlemsbedrifter. NHO er inndelt i 16 landsforeninger, blant annet Abelia, NHO Luftfart, NHO Mat og drikke, NHO Reiseliv, Norsk Industri og Sjømat Norge. Virke som er den andre store organisasjonen innen den private sektor har 21 500 medlemsbedrifter.

Kommunens sentralforbund (KS) er også en av de store organisasjonene og fungerer som kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

En fjerde og viktig sammenslutning, med få men store medlemsbedrifter er Spekter. Helseforetakene i Norge, Avinor, Oslo lufthavn, Norges Bank, Posten Norge og Statnett er blant medlemmene.

Ellers kan nevnes Norges rederiforbund, Finans Norge og Private barnehagers landsforbund.

 

 

 

 

(Oppdatert pr 2019)

Kenneth Strømme GundersenArbeidsorganisasjoner i Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *